Privacy

 

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Ya Hala Halal. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Ya Hala Halal enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

 

Aansprakelijkheid

Ya Hala Halal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Ya Hala Halal. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Ya Hala Halal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ya Hala Halal. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

 

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Ya Hala Halal beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Ya Hala Halal enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Ya Hala Halal maakt geen analyses van de IP adressen.

 

Veiligheid

Op de website van Ya Hala Halal zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.

 

Gebruik van bekomen informatie

Ya Hala Halal kan uw verkregen gegevens gebruiken om Ya Hala Halal nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling.

 

Links

De website van Ya Hala Halal bevat links naar andere sites. Ya Hala Halal oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Ya Hala Halal de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Ya Hala Halal heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

 

Meldingen en aanpassingen

Ya Hala Halal behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

 

© 2014 - Ya-Hala Halal - Privacyinfo@yahalafood.com